See also

Family of Thomas HORTON and Hannah WHEATON

Husband: Thomas HORTON (c. 1723- )
Wife: Hannah WHEATON ( - )
Children: Hix HORTON (1768- )
Jacob HORTON (1770- )
Marriage Aug 12, 1743

Husband: Thomas HORTON

Name: Thomas HORTON
Sex: Male
Father: Thomas HORTON (1698-1733)
Mother: Keziah CARPENTER ( - )
Birth c. 1723
Death

Wife: Hannah WHEATON

Name: Hannah WHEATON
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth
Death

Child 1: Hix HORTON

Name: Hix HORTON
Sex: Unknown
Birth Jun 6, 1768
Death

Child 2: Jacob HORTON

Name: Jacob HORTON
Sex: Male
Birth Nov 5, 1770
Death