See also

Family of Reuven "Ronnie" KATZIR and Helika

Husband: Reuven "Ronnie" KATZIR ( - )
Wife: Helika ( - )
Children: Eres KATZIR ( - )
Amir KATZIR ( - )
Sharon KATZIR ( - )
Marriage

Husband: Reuven "Ronnie" KATZIR

Name: Reuven "Ronnie" KATZIR
Sex: Male
Father: Bentzvi KATZIR ( - )
Mother: Henya BARKAI ( - )
Birth

Wife: Helika

Name: Helika
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth

Child 1: Eres KATZIR

Name: Eres KATZIR
Sex: Female
Birth

Child 2: Amir KATZIR

Name: Amir KATZIR
Sex: Male
Birth

Child 3: Sharon KATZIR

Name: Sharon KATZIR
Sex: Female
Birth