See also

Elen ELLIS

Name: Elen ELLIS
Sex: Female
Father: Meyer ELLIS (1921-1985)
Mother: Gloria ROSMAN ( -1996)