See also

Family of Milton PESKIN and Lillian LEVINE

Husband: Milton PESKIN ( -1991)
Wife: Lillian LEVINE

Husband: Milton PESKIN

Name: Milton PESKIN
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth
Death 1991

Wife: Lillian LEVINE

Name: Lillian LEVINE
Sex: Female
Father: Sam LEVINE (1891-1970)
Mother: Dora BENSMAN (1894-1942)