See also

Family of Yisruel Yakov SCHWARTZ

Partner: Yisruel Yakov SCHWARTZ

Child 1: Yetta SCHWARTZ

 • Name:

 • Yetta SCHWARTZ

 • Sex:

 • Female

 • Birth:

 •  

 •  

Child 2: SCHWARTZ

 • Name:

 • SCHWARTZ

 • Sex:

 • Unknown

 • Birth:

 •  

 •  

Child 3: Lenke SCHWARTZ

Child 4: Adel SCHWARTZ

 • Name:

 • Adel SCHWARTZ

 • Sex:

 • Female

 • Birth:

 •  

 •  

Child 5: Simon SCHWARTZ

 • Name:

 • Simon SCHWARTZ

 • Sex:

 • Male

 • Birth:

 • 1895

 •  

 • Death:

 • 1944 (age 48-49)

 • Holocaust