See also

Family of Rachmiel ZYGMUNTOWICZ and Itka FRAJMAN

Husband: Rachmiel ZYGMUNTOWICZ

 • Name:

 • Rachmiel ZYGMUNTOWICZ

 • Sex:

 • Male

 • Father:

 • -

 • Mother:

 • -

 • Birth:

 • Jan 29, 1921

 • Poland

 • Death:

 • Sep 27, 1997 (age 76)

 • Philadelphia, PA

Wife: Itka FRAJMAN

Child 1: Erland ZYGMUNTOWICZ

Child 2: Jerry ZYGMUNTOWICZ

 • Name:

 • Jerry ZYGMUNTOWICZ

 • Sex:

 • Male

 • Spouse:

 • Debby REED

Child 3: Samuel ZYGMUNTOWICZ

Child 4: Michael ZYGMUNTOWICZ

 • Name:

 • Michael ZYGMUNTOWICZ

 • Sex:

 • Male

 • Birth:

 • Feb 21, 1964

 • Philadelphia, PA

 • Death:

 • May 26, 1990 (age 26)

 • Philadelphia, PA