Family of Ignatz GOLDSTEIN and Rosie BLAYER

Husband: Ignatz GOLDSTEIN ( -bef1929)
Wife: Rosie BLAYER ( -bef1932)
Children: Ethel GOLDSTEIN (1880-1912)
Marriage

Husband: Ignatz GOLDSTEIN

Name: Ignatz GOLDSTEIN
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth Hungary
Death bef 1929

Wife: Rosie BLAYER

Name: Rosie BLAYER
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth Hungary
Death bef 1932

Child 1: Ethel GOLDSTEIN

Name: Ethel GOLDSTEIN
Sex: Female
Spouse: Benjamin BLAU (1877-1965)
Birth May 22, 1880 Hungary
Death May 6, 1912 (age 31) Yonkers, Westchester, NY