See also

Family of Milton KRELITZ and Brina COHEN

Husband: Milton KRELITZ
Wife: Brina COHEN
Children: Rae KRELITZ
Cecee A. KRELITZ
Morris KRELITZ

Husband: Milton KRELITZ

Name: Milton KRELITZ
Sex: Male
Father: Ben Tzion Hyman KRELITZ (c. 1878-c. 1947)
Mother: Rae KAPLAN ( - )

Wife: Brina COHEN

Name: Brina COHEN
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Rae KRELITZ

Name: Rae KRELITZ
Sex: Female

Child 2: Cecee A. KRELITZ

Name: Cecee A. KRELITZ
Sex: Female

Child 3: Morris KRELITZ

Name: Morris KRELITZ
Sex: Male