See also

Family of Thomas FERRY and Silvia GUTTMAN

Husband: Thomas FERRY ( - )
Wife: Silvia GUTTMAN

Husband: Thomas FERRY

Name: Thomas FERRY
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth

Wife: Silvia GUTTMAN

Name: Silvia GUTTMAN
Sex: Female
Father: Akiva GUTTMAN (1926-1980)
Mother: Ethel EPSTEIN