See also

Family of Max ELLIS and Freda GREENBERG

Husband: Max ELLIS (c. 1908-1997)
Wife: Freda GREENBERG ( -1981)
Children: Arlene ELLIS
Maxine ELLIS
Marriage

Husband: Max ELLIS

Name: Max ELLIS
Sex: Male
Father: Ruben ELLIS (1877-1946)
Mother: Alta FEINBERG ( - )
Birth c. 1908
Death 1997 (age 88-89)

Wife: Freda GREENBERG

Name: Freda GREENBERG
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth
Death 1981

Child 1: Arlene ELLIS

Name: Arlene ELLIS
Sex: Female
Spouse: Jerry NISKAR ( - )

Child 2: Maxine ELLIS

Name: Maxine ELLIS
Sex: Female
Spouse: Neil HERMAN