See also

Family of Nachman BLIZOVSKY and Esther "Ducia" BOURAK

Husband: Nachman BLIZOVSKY ( - )
Wife: Esther "Ducia" BOURAK ( - )
Children: Bina BLIZOVSKY ( - )
Z'evi BLIZOVSKY ( - )
Marriage

Husband: Nachman BLIZOVSKY

Name: Nachman BLIZOVSKY
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth

Wife: Esther "Ducia" BOURAK

Name: Esther "Ducia" BOURAK
Sex: Female
Father: Menachem Mendel BURAK ( - )
Mother: Michla ( - )
Birth

Child 1: Bina BLIZOVSKY

Name: Bina BLIZOVSKY
Sex: Female
Spouse: Yehuda LEON ( - )
Birth
Death

Child 2: Z'evi BLIZOVSKY

Name: Z'evi BLIZOVSKY
Sex: Male
Spouse: Iris ( - )
Birth