See also

Family of Milton KALISCHER and Catherine FITZSIMON

Husband: Milton KALISCHER (1903-1990)
Wife: Catherine FITZSIMON ( - )
Children: Robert D. KALISCHER (1937-2004)
Donald KALISCHER
Marriage

Husband: Milton KALISCHER

Name: Milton KALISCHER
Sex: Male
Father: Sigmond KALISCHER (1864-c. 1958)
Mother: Helena Teresa "Tess" ROSENZWEIG (1866-1938)
Birth Nov 22, 1903
Death Jan 24, 1990 (age 86)

Wife: Catherine FITZSIMON

Name: Catherine FITZSIMON
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth
Death

Child 1: Robert D. KALISCHER

Name: Robert D. KALISCHER
Sex: Male
Birth Nov 29, 1937
Death Aug 27, 2004 (age 66)

Child 2: Donald KALISCHER

Name: Donald KALISCHER
Sex: Male