See also

Thaddeus McCurdy BAILEY

Name: Thaddeus McCurdy BAILEY
Sex: Male
Father: Patrick BAILEY ( -2003)
Mother: Lucy ELDREDGE