See also

Nachama Dina JACOBS

Name: Nachama Dina JACOBS
Sex: Female
Father: Herbert Tzvi JACOBS
Mother: Esther KOTIN