See also

Elisheva Soro JACOBS

Name: Elisheva Soro JACOBS
Sex: Female
Father: Herbert Tzvi JACOBS
Mother: Esther KOTIN