See also

Family of Jerrold "Jerry" SIMON and Ellen BRODEY

Husband: Jerrold "Jerry" SIMON

Wife: Ellen BRODEY

  • Name:

  • Ellen BRODEY

  • Sex:

  • Female

  • Father:

  • -

  • Mother:

  • -

Child 1: Reuben Jared SIMON

Child 2: Sara SIMON