See also

Family of John Klein HORNIK and Mary Amelia PEARLSTINE

Husband: John Klein HORNIK (1905-1960)
Wife: Mary Amelia PEARLSTINE (1903-1975)
Children: John Klein HORNIK (1938-1956)
Marriage Aug 26, 1935

Husband: John Klein HORNIK

Name: John Klein HORNIK
Sex: Male
Father: Morris HORNIK ( - )
Mother: Rebe KLEIN ( - )
Birth 1905
Death 1960 (age 54-55)

Wife: Mary Amelia PEARLSTINE

Name: Mary Amelia PEARLSTINE
Sex: Female
Father: Hyman PEARLSTINE (1870-1934)
Mother: Esther "Edie" STRAUSS (1874-1948)
Birth 1903
Death 1975 (age 71-72)

Child 1: John Klein HORNIK

Name: John Klein HORNIK
Sex: Male
Birth 1938
Title Jr.
Death 1956 (age 17-18)