See also

Family of Philip EPSTIN and Elizabeth "Lizzie" WOLF

Husband: Philip EPSTIN (1836-1921)
Wife: Elizabeth "Lizzie" WOLF (c. 1837-1892)
Children: girl EPSTIN (1861-1861)
Miriam EPSTIN (1862-1927)
Moses S. EPSTIN (1864-1954)
Joseph H. EPSTIN (c. 1868-bef1947)
Essie EPSTIN (1872-1948)
Marriage May 22, 1861

Husband: Philip EPSTIN

Name: Philip EPSTIN
Sex: Male
Father: Levy EPSTIN (1799-1876)
Mother: Amelia ELIAS (1800-1897)
Birth Apr 7, 1836 Poland
Death Aug 7, 1921 (age 85) Columbia, SC
Burial Columbia, SC

Wife: Elizabeth "Lizzie" WOLF

Name: Elizabeth "Lizzie" WOLF
Sex: Female
Father: -
Mother: -
Birth c. 1837
Death Nov 11, 1892 (age 54-55)

Child 1: girl EPSTIN

Name: girl EPSTIN
Sex: Female
Birth 1861 Columbia, SC
Death 1861 (age 0) Columbia, SC

Child 2: Miriam EPSTIN

Name: Miriam EPSTIN
Sex: Female
Spouse: Henry B. BAMBERG (1858-1919)
Birth 1862 Columbia, SC
Death 1927 (age 64-65) Columbia, SC

Child 3: Moses S. EPSTIN

Name: Moses S. EPSTIN
Sex: Male
Spouse: Pauline MITTLE (1868-1948)
Birth Jul 6, 1864 Baltimore, MD
Death May 8, 1954 (age 89) Greenville, SC

Child 4: Joseph H. EPSTIN

Name: Joseph H. EPSTIN
Sex: Male
Spouse: Bertha N. MOTHNER (1877- )
Birth c. 1868 Columbia, SC
Title Sr.
Death bef Oct, 1947 (age 78-79)

Child 5: Essie EPSTIN

Name: Essie EPSTIN
Sex: Female
Spouse: Isador CASSEL (1872-1954)
Birth Jan 13, 1872 Greenville, SC
Death Apr 25, 1948 (age 76) Columbia, SC